Technocenter
 
 
  Lab No Lab Birimi Lab Adı Test Adı Analiz Yöntemi Analiz Yöntemi Başlığı
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Sertleşmiş Beton Deneyleri EN 12390-1 Beton Numunesinin, şekil, boyut ve toleransları
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Sertleşmiş Beton Deneyleri EN 12390-3 Deney numunelerinin basınç dayanımının tayini
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Demir , Çelik TS 708 Betonarme için - Donatı çeliği Akma , kopma ve mekanik özelliklerinin belirlenme Devamı ...
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Sertleşmiş Beton Deneyleri EN 12390-5 Deney numunelerinin eğilme dayanımının tayini
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Çimento Deneyleri ASTM C192 Deney numunelerinin hazırlanmasa ve kürü
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Beton Deney Metotları TS 12504-1 Yapı ve Yapı Bileşenlerinde Sertleşmiş Betondan Numune Alınması ve Basınç Mukave Devamı ...
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Agregalar BS 812 Numune şeklinin belirlenmesi için yöntemleri
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Sertleşmiş Beton Deneyleri EN 12390-2 Dayanım deneylerinde kullanılacak deney numunelerinin hazırlanması ve küre tabi Devamı ...
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Agregaların Genel Özellikleri EN 932-5 Genel Cihazlar ve Kalibrasyon
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Deney elekleri ve deneyler ISO 3310-1 Metal tel örgülü deney elekleri
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Agregaların Geometrik Özellikleri EN 933-2 Boyutu Dağılım Tayini-Elek Göz Açıklıklarını Anma Büyüklükleri
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Deney elekleri ve deneyler ISO 3310-1 Teknik Özellikler ve Deneyler
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Sertleşmiş Beton Deneyleri BS 1881:114 Sertleşmiş beton yoğunluğunun tayini
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Sertleşmiş Beton Deneyleri EN 12390-7 Sertleşmiş beton yoğunluğunun tayini
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Sertleşmiş Beton Deneyleri EN 12390-2 Dayanım deneylerinde kullanılacak deney numunelerinin hazırlanması ve küre tabi Devamı ...
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Isıtma ve kütle kaybı deneyleri TS 1900-1 Doğal Su içeriği (Zemin)
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Isıtma ve kütle kaybı deneyleri TS 1900-1 Dane Boyu Dağılımı (Elek Analizi)
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Isıtma ve kütle kaybı deneyleri ASTM D1754 Zemin Sınıflaması (Elek Analizi ve Kıvam Limitlerinden)
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Isıtma ve kütle kaybı deneyleri TS 1900-1 Özgül Ağırlık Deneyi
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Isıtma ve kütle kaybı deneyleri ISRM 1981 Doğal Birim Hacim Ağırlığı (Kayada)
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Isıtma ve kütle kaybı deneyleri TS 1900-1 Doğal Birim Hacim Ağırlık (Zemin)
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Kayma mukavemeti deneyi ASTM D-4648 Doymuş ince taneli killi toprak laboratuvar tipi minyatür vane kayma testi
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Geçirgenlik deneyi (ince taneli malz.) TS 1900-1-T2 Geçirimlilik-Düşen Seviyeli Permeabilite

Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Geçirgenlik deneyi (ince taneli malz.) ASTM D2434-68 Geçirimlilik-Sabit Seviyeli Permeabilite


Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Sıkıştırılabilirlik deneyleri TS 1900-1 Standart Proktor (2.5 kglık Tokmakla)


Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Sıkıştırılabilirlik deneyleri TS 1900-1 Modifiye Proktor (4.5 kglık Tokmakla)


Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Kayma mukavemeti deneyi (eksenel sıkıştırılarak) TS 1900-2 Zeminde Üç Eksenli Basınç Dayanımı (UU Konsolidasyonsuz-Drenajsız)
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Kayma mukavemeti deneyi (eksenel sıkıştırılarak) TS 1900-2 Zeminde Üç Eksenli Basınç Dayanımı (CU Konsolidasyonlu-Drenajsız)
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Kayma mukavemeti deneyi (eksenel sıkıştırılarak) TS 1900-2 Zeminde Üç Eksenli Basınç Dayanımı (CD Konsolidasyonlu-Drenalı)
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Kayma mukavemeti deneyi (eksenel sıkıştırılarak) ISRM 1981 Kayada Üç Eksenli Basınç Dayanımı
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Düşey şekil değiştirme tayini TS 1900-2 Tek Yönlü Konsolidasyon Deneyi (her kademe için katsayı tayini)
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Düşey şekil değiştirme tayini TS 1900-2 Tek Yönlü Konsolidasyon Deneyi (standart yükleme ve boşaltmalar için)
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Düşey şekil değiştirme tayini ASTM D2435 Tek Yönlü Konsolidasyon Deneyi (Şişme Basıncı Yüzdesi İle)
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Makaslama dayanımı testi TS 1900-2 Zeminde Direkt Kesme (UU Konsolidasyonsuz-Drenajsız)
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Makaslama dayanımı testi TS 1900-2 Zeminde Direkt Kesme (CU Konsolidasyonlu-Drenajsız)
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Makaslama dayanımı testi TS 1900-2 Zeminde Direkt Kesme(CD Konsolidasyonlu-Drenalı)
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Plastik limit tayini AASHTO T90 Zeminlerin plastik limit tayini
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Plastik limit tayini ASTM D4318 İnce taneli zeminlerin plastik limit tayini
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Plastik limit tayini BS 1377:2 İnce taneli zeminlerin sınıflandırılma testi
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Plastik limit tayini UNI 10014 Zeminlerin tutarlılık belirme testi
[ 1 2 3 4 5 6 ]