Technocenter
 
 
  Lab No Lab Birimi Lab Adı Test Adı Analiz Yöntemi Analiz Yöntemi Başlığı
Göster L011 TECHNO CENTER LAB BILGİSAYAR DESTEKLİ SAYILSAL ÜRETİM CNC LAB. Malzemelerde Rockwell, Brinell ve Vickers sertlik ölçümleri . .
Göster L011 TECHNO CENTER LAB BILGİSAYAR DESTEKLİ SAYILSAL ÜRETİM CNC LAB. 3 boyutlu tarama yapılması işletme içi yöntem .
Göster L011 TECHNO CENTER LAB BILGİSAYAR DESTEKLİ SAYILSAL ÜRETİM CNC LAB. 3 boyutlu prototipin üretimi (maksimum boyutu 203 x 203 x 305 mm) işletme içi yöntem .
Göster L011 TECHNO CENTER LAB BILGİSAYAR DESTEKLİ SAYILSAL ÜRETİM CNC LAB. Metal ve plastik numunelere çentik açma işlemi için kullanılmaktadır. işletme içi yöntem .
Göster L021 GIDA LAB ENSRUMENTAL GIDA ANALIZ LAB. Akışkan Gıdalarda Vizkozite Ölçümü ASTM D2196 .
Göster L021 GIDA LAB ENSRUMENTAL GIDA ANALIZ LAB. Renk Ölçümü(Lovibond) TS 12302; AOAC 2005 .
Göster L021 GIDA LAB ENSRUMENTAL GIDA ANALIZ LAB. Peroksit sayısı (yağlarda) EN ISO 27107 .
Göster L021 GIDA LAB ENSRUMENTAL GIDA ANALIZ LAB. Sabunlaşam sayısı (yağlarda) TS 4962 EN ISO 3657 .
Göster L021 GIDA LAB ENSRUMENTAL GIDA ANALIZ LAB. Serbest yağ asitliği (ekstrakte edilen yağda) TS 4664 EN ISO 5508 .
Göster L021 GIDA LAB ENSRUMENTAL GIDA ANALIZ LAB. Serbest yağ asitliği (yağlarda) TS 4664 EN ISO 5508 .
Göster L021 GIDA LAB ENSRUMENTAL GIDA ANALIZ LAB. Yağ asitleri kompozisyonu (yağlarda) TS 894 .
Göster L021 GIDA LAB ENSRUMENTAL GIDA ANALIZ LAB. Yağ asitleri kompozisyonu (ekstrakte edilen yağlarda) TS 894 .
Göster L021 GIDA LAB ENSRUMENTAL GIDA ANALIZ LAB. C Vitamini (askorbik asit) analizi (HPLC) TS 6186 .
Göster L021 GIDA LAB ENSRUMENTAL GIDA ANALIZ LAB. C Vitamini (askorbik asit) analizi (HPLC) TS 6186 .
Göster L029 GIDA LAB GENEL MİKROBİYOLOJİ LAB. Toplam mezofilik aerobik bakteri FDA/BAM:2001 .
Göster L029 GIDA LAB GENEL MİKROBİYOLOJİ LAB. Koliform bakteri FDA/BAM: 2002 .
Göster L029 GIDA LAB GENEL MİKROBİYOLOJİ LAB. S.aureus FDA/BAM: 2001 .
Göster L029 GIDA LAB GENEL MİKROBİYOLOJİ LAB. küf-maya FDA/BAM: 2001 .
Göster L029 GIDA LAB GENEL MİKROBİYOLOJİ LAB. EMS yöntemi ile sularda Koliform bakteri tayini . .
Göster L029 GIDA LAB GENEL MİKROBİYOLOJİ LAB. E.coli FDA/BAM: 2002 .
Göster L030 GIDA LAB GIDA ANALİZ LAB HMF ve TMA analizleri HMF: IFFJP Analyses no:12 TMA:işletme içi yöntem .
Göster L030 GIDA LAB GIDA ANALİZ LAB Meyvelerde sertlik ölçümü işletme içi yöntem .
Göster L030 GIDA LAB GIDA ANALİZ LAB Nem analizi TS EN ISO 5534; TS 1743 ISO 1442 .
Göster L030 GIDA LAB GIDA ANALİZ LAB Sütte özgül ağırlık tayini (piknometre ile) TS1018 .
Göster L030 GIDA LAB GIDA ANALİZ LAB Asitlik (Süt, meyve ve sebze ürünleri) TS 1018; TS 1125 ISO 750 .
Göster L030 GIDA LAB GIDA ANALİZ LAB Yağ Tayini (Soxhlet ile) AOAC 1997 .
Göster L030 GIDA LAB GIDA ANALİZ LAB TVB-N Analizi işletme içi yöntem .
Göster L030 GIDA LAB GIDA ANALİZ LAB Tuz tayini işletme içi yöntem .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. pH ölçümü TS 3263 ISO 10523 .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. Suda çözünen kuru madde (briks) AOAC 932.12:2000 .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. Toplam kül TS ISO 5984 .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. Asitte (% 10'luk HCL'de ) çözünmeyen kül TS 1128 ISO 763 .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. Nem tayini TS EN ISO 712:2010 .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. Elek analizi TS ISO 2395 .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. Protein (Kjeldahl) analizi AOAC 990.03:2002 .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. Yağ tayini (soxhlet) TS 4124 .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. süt yağı tayini (Gerber) TS 8189 .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. Kafein analizi (HPLC) AOAC, 76 1993 .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. Toplam asitlik TS 4680 .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. Asitlik (balda) TS 13360 .
[ 1 2 3 4 5 6 ]