Technocenter
 
 
  Lab No Lab Birimi Lab Adı Test Adı Analiz Yöntemi Analiz Yöntemi Başlığı
Göster L026 GIDA LAB Moleküler Biyoloji Laboratuvarı GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ MISIR ve SOYA TESPİTİ (Real Time PCR) eurofins GeneScan, GMOScreen RT NOS (NR) 35S / NOS / FMV Cat No: 5421220002 Devamı ... .
Göster L026 GIDA LAB Moleküler Biyoloji Laboratuvarı Et ve Tür Tayini amacıyla 13 Farklı Hayvan Türü tespiti (SIĞIR, BUFALO, DOMUZ, Devamı ... Chipron LCD Array Et Tür 1.6 kiti (Chipron, A–100–12) .
Göster L026 GIDA LAB Moleküler Biyoloji Laboratuvarı E. Coli (Real Time PCR) eurofins GeneScan BACGene RT (LR) E. coli Cat No: 5123212310 .
Göster L026 GIDA LAB Moleküler Biyoloji Laboratuvarı E. Coli O157:H7 (Real Time PRC) E. Coli tespit kiti veya primer prob .
Göster L026 GIDA LAB Moleküler Biyoloji Laboratuvarı S. Aureus (Real Time PCR) eurofins GeneScan BACGene RT (LR) S. aureus Cat No: 5123212510 .
Göster L026 GIDA LAB Moleküler Biyoloji Laboratuvarı Salmonella spp. (Real Time PCR) eurofins GeneScan BACGene RT (LR) Salmonella ssp. Cat No: 5123212210 .
Göster L026 GIDA LAB Moleküler Biyoloji Laboratuvarı Listeria monocytogenes (Real Time PCR) iontek Cat No: 1201171112-1/4 .
Göster L026 GIDA LAB Moleküler Biyoloji Laboratuvarı MAP-Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (Real Time PCR) MAPsureEasy R TransMIT Lot No: G310510-2 .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB E. Coli TS ISO/TS 16649-2:2001 .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB E. coli Taraması EHEC O157:H7 TS EN ISO 16654:2011 .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB S. Aureus TS 6888-1 EN ISO 6888-1:1999+AMD1: 2003 .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Salmonella spp. TS EN ISO 6579/A1  .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Listeria monocytogenes TS EN ISO 11290-1/A1 .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Clostridium Perfiringens TS EN ISO 7937  .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Bacillus cereus TS EN ISO 7932  .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Aerobik Koloni Sayısı TS EN 13783 .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Koliform- E.coli Aranması (EMS) TS ISO 4831 .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Maya-Küf Aranması TS ISO 21527-2:2008 .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler Enterobacteriaceae, E. coli, Salmonella, Listeria m., koagülaz pozitif stafiloko Devamı ... .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Yumurta ürünleri (pastörize ve dondurulmuş yumurta, yumurta tozu vb.) Enterobacteriaceae, Salmonella, .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Et ve et ürünleri Aerobik koloni sayısı, E. coli O157, Salmonella, koagülaz pozitif stafilokoklar .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Balıkçılık ürünleri, canlı çift kabuklu yumuşakçalar, canlı deniz kestaneleri, c Devamı ... E. coli, Salmonella, Listeria m. .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Et suyu tabletleri, tozları, kuru formdaki çorbalar, çeşniler, krem şanti, sosla Devamı ... Salmonella .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Hububat ve fırıncılık ürünleri Koliform bakteri, Maya Küf, Salmonella, Koagulaz pozitif stafilokoklar, L. Monoc Devamı ... .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Meyve ve sebzeler ile bunların işlenmiş ürünleri Salmonella .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Baharat L. Monocytogenes, E. coli O157, Maya ve küf, Koagulaz pozitif stafilokoklar, B. Devamı ... .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Meyve suları, alkolsüz içecekler ve benzerleri E. coli O157, Salmonella, Listeria m, Koliform bakteriler .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Kahve ve çay Koliform bakteri, Maya Küf, Salmonella .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Kakao ve kakao ürünleri, çikolata ve çikolata ürünleri Salmonella .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Şekerli ürünler Maya Küf, E. coli .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Hazır yemekler B. Cereus, Salmonella, E. coli, Listeria m. .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Özel beslenme amaçlı gıdalar B. Cereus, Salmonella, Listeria m., Cronobacter sakazakii, Enterobacteriaceae .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Diğer gıdalar Koliform bakteri, Maya Küf, Salmonella, Koagulaz pozitif stafilokoklar, E. coli, Devamı ... .
Göster L028 GIDA LAB ÜRÜN GELİŞTİRME LAB. Kül tayini TS 1511, ISO2117, AOAC 1990 .
Göster L028 GIDA LAB ÜRÜN GELİŞTİRME LAB. Buğdayda un randımanı TS 6531 .
Göster L028 GIDA LAB ÜRÜN GELİŞTİRME LAB. Nem ölçümü (buğday, un,vb) ICC-110 .
Göster L028 GIDA LAB ÜRÜN GELİŞTİRME LAB. Unda Zeleny Sedimantasyon Değeri ölçümü ICC-116, TS 4867, ISO 5529 .
Göster L028 GIDA LAB ÜRÜN GELİŞTİRME LAB. Unun gluten indeks değeri ölçümü ICC-155 .
Göster L029 GIDA LAB GENEL MİKROBİYOLOJİ LAB. Toplam mezofilik aerobik bakteri FDA/BAM:2001 .
Göster L029 GIDA LAB GENEL MİKROBİYOLOJİ LAB. Koliform bakteri FDA/BAM: 2002 .
[ 1 2 3 4 5 6 ]