Technocenter
 
 
  Lab No Lab Birimi Lab Adı Test Adı Analiz Yöntemi Analiz Yöntemi Başlığı
Göster . İNŞAAT LAB YAPI MAL. LAB. Riskli Bina Tespiti . Üniversitemiz, 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların D Devamı ...
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Sertleşmiş Beton Deneyleri EN 12390-2 Dayanım deneylerinde kullanılacak deney numunelerinin hazırlanması ve küre tabi Devamı ...
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Sertleşmiş Beton Deneyleri EN 12390-7 Sertleşmiş beton yoğunluğunun tayini
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Sertleşmiş Beton Deneyleri BS 1881:114 Sertleşmiş beton yoğunluğunun tayini
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Deney elekleri ve deneyler ISO 3310-1 Teknik Özellikler ve Deneyler
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Agregaların Geometrik Özellikleri EN 933-2 Boyutu Dağılım Tayini-Elek Göz Açıklıklarını Anma Büyüklükleri
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Deney elekleri ve deneyler ISO 3310-1 Metal tel örgülü deney elekleri
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Agregaların Genel Özellikleri EN 932-5 Genel Cihazlar ve Kalibrasyon
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Sertleşmiş Beton Deneyleri EN 12390-2 Dayanım deneylerinde kullanılacak deney numunelerinin hazırlanması ve küre tabi Devamı ...
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Agregalar BS 812 Numune şeklinin belirlenmesi için yöntemleri
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Beton Deney Metotları TS 12504-1 Yapı ve Yapı Bileşenlerinde Sertleşmiş Betondan Numune Alınması ve Basınç Mukave Devamı ...
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Çimento Deneyleri ASTM C192 Deney numunelerinin hazırlanmasa ve kürü
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Sertleşmiş Beton Deneyleri EN 12390-5 Deney numunelerinin eğilme dayanımının tayini
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Demir , Çelik TS 708 Betonarme için - Donatı çeliği Akma , kopma ve mekanik özelliklerinin belirlenme Devamı ...
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Sertleşmiş Beton Deneyleri EN 12390-3 Deney numunelerinin basınç dayanımının tayini
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Sertleşmiş Beton Deneyleri EN 12390-1 Beton Numunesinin, şekil, boyut ve toleransları
Göster 7003 İNŞAAT LAB YAPI MAL. LAB. Çimento Deney Metotları TS EN 196–1 Dayanım tayini deneyi
Göster 7003 İNŞAAT LAB YAPI MAL. LAB. Sertleşmiş Beton Deneyleri ASTM C 192 Dayanım Deneylerinde Kullanılacak Numunelerin Yapımı ve Kürü
Göster 7003 İNŞAAT LAB YAPI MAL. LAB. Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri AASHTO T126 Deney Numunesi Ve Kalıplarının Şekil, Boyutu deneyleri
Göster 7003 İNŞAAT LAB YAPI MAL. LAB. Taze beton deneyleri AASHTO T119 . ASTM C 143 . BS 1881:102 . EN 12 Taze Betonda Kıvam Deneyi (Çökme Hunisiyle )Göster 7003 İNŞAAT LAB YAPI MAL. LAB. Beton - Yapıda beton deneyleri TS500 TS EN 12504-1 Karot numuneler - Karot alma, muayene ve basınç dayanımının tayini deneyleri
Göster 7003 İNŞAAT LAB YAPI MAL. LAB. Kireç-Çimento deneyleri EN 196-1 . EN 196-3 Priz süreleri ve genleşme deneyleri

Göster 7003 İNŞAAT LAB YAPI MAL. LAB. Çimento Deney Metotları EN 196-6 Dayanım tayini deneyi
Göster 7003 İNŞAAT LAB YAPI MAL. LAB. Çimento deney yöntemleri AASHTO T129 . AASHTO T131  Priz süreleri ve genleşme tayini deneyi
Göster 7003 İNŞAAT LAB YAPI MAL. LAB. Beton - Sertleşmiş beton deneyler AASHTO T126  Deney numunelerinin basınç dayanımının tayini deneyleri
Göster 7003 İNŞAAT LAB YAPI MAL. LAB. Beton deneyleri EN 12504-4 ASTM C 597 Ultrases geçiş hızının tayini deneyleri
Göster 7003 İNŞAAT LAB YAPI MAL. LAB. Beton - Taze beton deneyleri AASHTO T152 . ASTM C 231 Hava içeriğinin tayini - Basınç yöntemi deneyleri
Göster 7003 İNŞAAT LAB YAPI MAL. LAB. Agregaların geometrik özellikleri için deneyler EN 933-9 , NF P 94-068 , UNE 83 180 ,UNI 8520-15 İnce malzeme tayini - Metilen mavisi deneyleri
Göster 7003 İNŞAAT LAB YAPI MAL. LAB. Kum Eşdeğer AASHTO T176 .
Göster 7003 İNŞAAT LAB YAPI MAL. LAB. Beton Yapılar-Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler Deney Metotları ASTM C151, ASTM C490,EN 12617-4 Büzülme ve GenleşmeninTayini  deneyleri
Göster 7003 İNŞAAT LAB YAPI MAL. LAB. Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler ASTM C72, EN 933-3 Tane Şekli Tayini Yassılık Endeksi deneyleri
Göster 7003 İNŞAAT LAB YAPI MAL. LAB. Beton Test. Akış belirleme yöntemi AASHTO T176 .
Göster 7003 İNŞAAT LAB YAPI MAL. LAB. Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler ASTM D2419, CNR No. 27, EN 933-8,UNE 83131  İnce Tanelerin Tayini- Kum Eşdeğeri Tayini deneyleri
Göster 7003 İNŞAAT LAB YAPI MAL. LAB. Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler  ASTM C127, ASTM C128,BS 812 DIN 12039 Tane Yoğunluğuve Su Emme Oranının Tayini deneyleri
Göster 7003 İNŞAAT LAB YAPI MAL. LAB. Beton - Taze beton deneyleri BS 1881:105 EN 12350-5 Yayılma tablası deneyi
Göster 7003 İNŞAAT LAB YAPI MAL. LAB. Agregaların geometrik özellikleri için deneyler  CNR No. 95, DIN 4226 , EN 933-4 NLT 354 Tane şeklinin tayini - Şekil indisi deneyleri
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Plastik limit tayini TS 1900-1 İnce taneli malzemelrin mekanik özellikleri
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Plastik limit tayini UNI 10014 Zeminlerin tutarlılık belirme testi
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Plastik limit tayini BS 1377:2 İnce taneli zeminlerin sınıflandırılma testi
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Plastik limit tayini ASTM D4318 İnce taneli zeminlerin plastik limit tayini
[ 1 2 3 4 5 6 ]