Technocenter
 
 
  Lab No Lab Birimi Lab Adı Test Adı Analiz Yöntemi Analiz Yöntemi Başlığı
Göster L010 LED LAB LED AYDINLATMA LAB Armatür klemenslerin yalıtkanlık kontrolü Yüzeysel Kaçak yolu Testi TS EN60598-1
Göster L010 LED LAB LED AYDINLATMA LAB Yüksek gerilim testi Yüksek Gerilim Testi TS EN 60598-1 Akreditasyon Kapsamında(*)
Göster L008 TECHNO CENTER LAB Tekstil Fiziksel Analiz Lab. Kumaşlardan çıkarılan iplik kısalma tayini TS254, ISO 7211-3 .
Göster L008 TECHNO CENTER LAB Tekstil Fiziksel Analiz Lab. Kumaşlarda gramaj tayini TS251, TS EN 12127, .
Göster L008 TECHNO CENTER LAB Tekstil Fiziksel Analiz Lab. Kumaşlarda sıklık (atkı-çözgü ) tayini TS250 EN 1049-2 .
Göster L030 GIDA LAB GIDA ANALİZ LAB Sütte özgül ağırlık tayini (piknometre ile) TS1018 .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB E. Coli TS ISO/TS 16649-2:2001 .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. Toplam kül TS ISO 5984 .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Koliform- E.coli Aranması (EMS) TS ISO 4831 .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. Elek analizi TS ISO 2395 .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Maya-Küf Aranması TS ISO 21527-2:2008 .
Göster L012 LED LAB LED AYDINLATMA LAB Isıl dayanımı ölçmek TS EN60598-2 Akreditasyon Kapsamında(*)
Göster L011 LED LAB LED AYDINLATMA LAB Ölçü veri depolama TS EN60598-1 Akreditasyon Kapsamında(*)
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Clostridium Perfiringens TS EN ISO 7937  .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Bacillus cereus TS EN ISO 7932  .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. Nem tayini TS EN ISO 712:2010 .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Salmonella spp. TS EN ISO 6579/A1  .
Göster L030 GIDA LAB GIDA ANALİZ LAB Nem analizi TS EN ISO 5534; TS 1743 ISO 1442 .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. " Tahıl ve tahıl ürünlerinde gluten (yaş) TS EN ISO 21415-2 .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. " Tahıl ve tahıl ürünlerinde gluten (kuru) TS EN ISO 21415-2 .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB E. coli Taraması EHEC O157:H7 TS EN ISO 16654:2011 .
Göster L008 TECHNO CENTER LAB Tekstil Fiziksel Analiz Lab. Aşınma ve Boncuklanma Ölçümü TS EN ISO 12947-1, 12947-2 ve TS EN ISO 12945-2 .
Göster L008 TECHNO CENTER LAB Tekstil Fiziksel Analiz Lab. Boncuklanma Ölçümü TS EN ISO 12945-1 .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Listeria monocytogenes TS EN ISO 11290-1/A1 .
Göster LOO5 TECHNO CENTER LAB KİMYASAL TEKSTİL LABORATUVARI Boyanmış tekstil numunesine kuru ve yaş sürtünme haslığı testleri TS EN ISO 105-X12 .
Göster L005 TECHNO CENTER LAB KİMYASAL TEKSTİL LABORATUVARI Tekstil materyalleri için ter haslığı testi TS EN ISO 105-E04 .
Göster L005 TECHNO CENTER LAB KİMYASAL TEKSTİL LABORATUVARI Tekstil materyalleri için deniz suyu haslığı testi TS EN ISO 105-E02 .
Göster L005 TECHNO CENTER LAB KİMYASAL TEKSTİL LABORATUVARI Tekstil materyalleri için su haslığı testi TS EN ISO 105-E01 .
Göster LOO5 TECHNO CENTER LAB KİMYASAL TEKSTİL LABORATUVARI Boyanmış tekstil numunesine renk haslığı testleri TS EN ISO 105-C06 .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Aerobik Koloni Sayısı TS EN 13783 .
Göster L008 TECHNO CENTER LAB Tekstil Fiziksel Analiz Lab. Nem Ölçümü TS EN 12127, TS EN 251 .
Göster L021 GIDA LAB ENSRUMENTAL GIDA ANALIZ LAB. Yağ asitleri kompozisyonu (yağlarda) TS 894 .
Göster L021 GIDA LAB ENSRUMENTAL GIDA ANALIZ LAB. Yağ asitleri kompozisyonu (ekstrakte edilen yağlarda) TS 894 .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. süt yağı tayini (Gerber) TS 8189 .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. Tuz analizi TS 774 .
Göster L008 TECHNO CENTER LAB Tekstil Fiziksel Analiz Lab. Lif Uzunluğu Ölçümü TS 715 ISO 6989 .
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Demir , Çelik TS 708 Betonarme için - Donatı çeliği Akma , kopma ve mekanik özelliklerinin belirlenme Devamı ...
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB S. Aureus TS 6888-1 EN ISO 6888-1:1999+AMD1: 2003 .
Göster L028 GIDA LAB ÜRÜN GELİŞTİRME LAB. Buğdayda un randımanı TS 6531 .
Göster L008 TECHNO CENTER LAB Tekstil Fiziksel Analiz Lab. İplik Düzgünsüzlüğü, Neps Miktarı ve Muare Etkisinin Ölçülmesi TS 628 .
[ 1 2 3 4 5 6 ]