Technocenter
 
 
  Lab No Lab Birimi Lab Adı Test Adı Analiz Yöntemi Analiz Yöntemi Başlığı
Göster L010 LED LAB LED AYDINLATMA LAB Yüksek gerilim testi Yüksek Gerilim Testi TS EN 60598-1 Akreditasyon Kapsamında(*)
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Yumurta ürünleri (pastörize ve dondurulmuş yumurta, yumurta tozu vb.) Enterobacteriaceae, Salmonella, .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. Yoğunluk TS 521 TS 4959 .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. Yağ tayini (soxhlet) TS 4124 .
Göster L030 GIDA LAB GIDA ANALİZ LAB Yağ Tayini (Soxhlet ile) AOAC 1997 .
Göster L021 GIDA LAB ENSRUMENTAL GIDA ANALIZ LAB. Yağ asitleri kompozisyonu (yağlarda) TS 894 .
Göster L021 GIDA LAB ENSRUMENTAL GIDA ANALIZ LAB. Yağ asitleri kompozisyonu (ekstrakte edilen yağlarda) TS 894 .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. Yabancı madde TS 2284 .
Göster L028 GIDA LAB ÜRÜN GELİŞTİRME LAB. Unun gluten indeks değeri ölçümü ICC-155 .
Göster L028 GIDA LAB ÜRÜN GELİŞTİRME LAB. Unda Zeleny Sedimantasyon Değeri ölçümü ICC-116, TS 4867, ISO 5529 .
Göster L030 GIDA LAB GIDA ANALİZ LAB TVB-N Analizi işletme içi yöntem .
Göster L030 GIDA LAB GIDA ANALİZ LAB Tuz tayini işletme içi yöntem .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. Tuz analizi TS 774 .
Göster L029 GIDA LAB GENEL MİKROBİYOLOJİ LAB. Toplam mezofilik aerobik bakteri FDA/BAM:2001 .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. Toplam kül TS ISO 5984 .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. Toplam kuru madde (şarapta) TS 521 .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. Toplam asitlik (şarapta) TS 521 .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. Toplam asitlik TS 4680 .
Göster L005 TECHNO CENTER LAB KİMYASAL TEKSTİL LABORATUVARI Tekstil materyalleri için ter haslığı testi TS EN ISO 105-E04 .
Göster L005 TECHNO CENTER LAB KİMYASAL TEKSTİL LABORATUVARI Tekstil materyalleri için su haslığı testi TS EN ISO 105-E01 .
Göster L005 TECHNO CENTER LAB KİMYASAL TEKSTİL LABORATUVARI Tekstil materyalleri için deniz suyu haslığı testi TS EN ISO 105-E02 .
Göster L008 TECHNO CENTER LAB Tekstil Fiziksel Analiz Lab. Tekstil Liflerinin Belirlenmesi, Lif Yüzey ve Kesit Yapılarının İncelenmesi ve Ö Devamı ... TS 1186, ISO 137 .
Göster L008 TECHNO CENTER LAB Tekstil Fiziksel Analiz Lab. Tekstil Liflerinin Belirlenmesi, Lif Yüzey ve Kesit Yapılarının İncelenmesi ve Ö Devamı ... TS 1186, ISO 137 .
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Tek Eksenli Basınç Dayanım Testi ISRM 1981 Nokta Yükleme İndeksi Testi (Kayada)
Göster 7003 İNŞAAT LAB YAPI MAL. LAB. Taze beton deneyleri AASHTO T119 . ASTM C 143 . BS 1881:102 . EN 12 Taze Betonda Kıvam Deneyi (Çökme Hunisiyle )Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Şişme Deneyleri TS 1900-2 Şişme Yüzdesi
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Şişme Deneyleri TS 1900-2 Şişme Basıncı
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Şekerli ürünler Maya Küf, E. coli .
Göster L030 GIDA LAB GIDA ANALİZ LAB Sütte özgül ağırlık tayini (piknometre ile) TS1018 .
Göster L13 GIDA LAB GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-2 LAB Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler Enterobacteriaceae, E. coli, Salmonella, Listeria m., koagülaz pozitif stafiloko Devamı ... .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. süt yağı tayini (Gerber) TS 8189 .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. Suda toplam sertlik analizi SM 2340 C:2005 .
Göster L020 GIDA LAB GIDA KİMYASI LAB. Suda çözünen kuru madde (briks) AOAC 932.12:2000 .
Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Sıkıştırılabilirlik deneyleri TS 1900-1 Modifiye Proktor (4.5 kglık Tokmakla)


Göster 7004 İNŞAAT LAB ZEMİN LAB. Sıkıştırılabilirlik deneyleri TS 1900-1 Standart Proktor (2.5 kglık Tokmakla)


Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Sertleşmiş Beton Deneyleri EN 12390-2 Dayanım deneylerinde kullanılacak deney numunelerinin hazırlanması ve küre tabi Devamı ...
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Sertleşmiş Beton Deneyleri EN 12390-3 Deney numunelerinin basınç dayanımının tayini
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Sertleşmiş Beton Deneyleri EN 12390-1 Beton Numunesinin, şekil, boyut ve toleransları
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Sertleşmiş Beton Deneyleri EN 12390-5 Deney numunelerinin eğilme dayanımının tayini
Göster 7002 İNŞAAT LAB Yapı Laboratuarı Sertleşmiş Beton Deneyleri EN 12390-2 Dayanım deneylerinde kullanılacak deney numunelerinin hazırlanması ve küre tabi Devamı ...
[ 1 2 3 4 5 6 ]