Technocenter, Kayıtları Göster [ Id: 141 ]
Lab No
Lab Birimi İNŞAAT LAB 
Test Kodu
Lab Adı YAPI MAL. LAB. 
Test Adı Riskli Bina Tespiti 
Analiz Yöntemi
Analiz Yöntemi Başlığı Üniversitemiz, 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun çerçevesinde Riskli Bina tespiti için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiştir. Bu yetki çerçevesinde Üniversitemizce yapılan riskli bina tespitleri, 2007 tarihli Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğin Yedinci Bölüm esaslarına uygun olarak yapılmaktadır. 
Örnek  
Miktar  
Taşıma  
Yöntem  
Çalışma Günü  
Raporlama Tarihi  
Cinsiyet  
Alt Üst Değer  
Değer Birimi  
Yaş Aralığı Talep edilen işin niteliğine  
Ek Bilgiler  
Etkileşimler  
Klinik Bilgiler  
İlgili Testler  
Fiyat
<<< Listeye Dön >>>